Vlasroute - Waregem
Foto

Inleiding

De tocht leidt langs de resterende vlasbedrijven van Beveren- Leie en Desselgem. Tot rond 1500 weten we vrij weinig over het vlas. In de Middeleeuwen was Vlaanderen vooral bekend om zijn wollen weefsels (het Vlaamse laken). De vlasproduktie had een eerder landelijk karakter en werd vooral binnen het eigen landbouwershuishouden verwerkt en gebruikt. Het zwaartepunt van de vlasnijverheid lag toen vooral in Henegouwen en Noord-Frankijk.
Na 1500 verschuift de vlasnijverheid ook naar Vlaanderen en reeds in 1518 werd in Kortrijk een lijnwaadhalle opgericht. Vooral in de 18-de eeuw kent het vlas een grote opgang en wordt het de belangrijkste huisnijverheid in Vlaanderen. Dit had vooral te maken met de sterke bevolkingsontwikkeling, waardoor er een grote vraag was naar textiel. Anderzijds veroorzaakte die bevolkingsaangroei een sterke versnippering van de landbouwbedrijven, waardoor de kleine boeren moesten uitzien naar een nevenactiviteit.

Afstand
15 km
Startplaats
de Kerk van de Waregemse deelgemeente Desselgem
Meer info