Langs de Mark - Hoogstraten
Foto

Inleiding
Het riviertje de Mark ontspringt op het grondgebied van het gehucht Koekhoven, in het open weidelandschap tussen Merksplas en Turnhout. Het mondt uit in het Volkerak te Dinteloord. Om de wateroverlast in Breda te beperken werd de Mark in de 19de eeuw gekanaliseerd en langs de singels om de stad heen geleid. Nu is men volop met natuurherstel bezig. Op Belgisch grondgebied werd de Mark in 1996 rechtgetrokken en van stuwen voorzien. Bij deze werken werd ook het fietspad aangelegd. Om de vismigratie mogelijk te maken werden de laatste jaren vistrappen gebouwd. (bron: André Maes)
Afstand
25 km
Startplaats
Parking Lourdesgrot - Hoogstraten
Download GPX

Routekaart